Voor wie?

Het Huis van Aandacht is er voor mensen van 18 t/m 35 jaar die het verlangen hebben hun dagelijks leven met (meer) aandacht te leven.

Het Huis van Aandacht is een project van de fraters Maristen. Vanuit hun traditie zetten zij zich in voor de vorming van jonge mensen. Vandaar dat er ook bij het Huis van Aandacht leeftijdsgrenzen worden gehanteerd.

We merken dat mensen in deze leeftijdsgroep vaak met dezelfde (levens-)vragen bezig zijn. Omdat er ook momenten van mondelinge uitwisseling zijn, zien wij het als een meerwaarde als mensen aansluiting vinden bij elkaar.

We vinden het belangrijk een plek te creëren die speciaal voor jongeren is. Voor zover wij weten is die er namelijk niet in deze vorm. Dit kan de drempel verlagen en voor herkenning zorgen bij jonge mensen.