Programma

Het Huis van Aandacht biedt een rustig dagritme, met de nadruk op praktisch doen en reflectie daarop. Er is geen non-stop-door programma, maar een programma met momenten van rust en stilte. Dit biedt ruimte voor bezinning en bewustwording.

Je krijgt handreikingen die helpen om opmerkzaamheid te kweken. In de aandachtsoefeningen ligt de nadruk niet op het resultaat, maar op de ervaring. De oefeningen zijn gericht op stilstaan, ontvankelijkheid, opmerkzaamheid en overgave. En op contact maken met jezelf, je lichaam, je eten, anderen, je omgeving, de natuur. In het Huis van Aandacht nemen we de tijd voor dagelijkse dingen als tafel dekken, koken en eten. Zo kun je leren om te vertragen en aandacht te bewaren. Door te vertragen kan er ruimte ontstaan voor anderen en voor iets dat groter is dan je eigen ik. Een rust waar je in thuiskomt, waarin je vrij bent, die je iets van je oorsprong doet ervaren.

Voor aandachtig leven bestaat geen methode of trucje. Het is een levenshouding die je je langzaam en met veel vallen en opstaan eigen kunt maken. De oefeningen in het Huis van Aandacht kunnen daarin ondersteunend zijn.