Huis van Aandacht

Het Huis van Aandacht is een oefenplaats voor leven met aandacht. Aandachtig leven gaat niet over een methode of trucje dat je je eigen kunt maken, maar om een levenshouding waar je langzaam en met de jaren in kunt groeien. We oefenen dan ook niet om iets te kunnen, maar om iets mogelijk te maken: zó in het leven te staan dat je het kunt ontvangen en dat je leert meebewegen met waar het leven je toe roept.

Het Huis van Aandacht is voor jonge mensen van 18 t/m 35 jaar die het verlangen hebben hun dagelijks leven met (meer) aandacht te leven. We organiseren weekenden waarin we dit proces inoefenen en ondersteunen.

In het Huis van Aandacht oefenen we om ons open te stellen voor wat er is, wat er in je en om je heen leeft. In het programma stellen we ons ten doel zoveel mogelijk de verbinding te maken tussen het Huis van Aandacht en je leven daarbuiten. Oefenen is herhalen. Daarom geef je je op voor een reeks van twee weekenden. In het eerste weekend ervaar je wat aandachtig leven voor jou betekent. Je leert hoe je zelf voorwaarden kunt scheppen als het gaat om leven met aandacht. Vervolgens kun je thuis opmerken hoe dit doorwerkt in je dagelijks leven. Na een paar maanden volgt een tweede weekend waarin we voortborduren op de opgedane ervaringen. Door dezelfde mensen in het tweede weekend opnieuw te ontmoeten, kun je in een vertrouwde sfeer van elkaar leren en elkaar inspireren.

Spreekt het voorgaande je aan en ben je tussen de 18 en 35 jaar? Dan nodigen we je van harte uit voor een verblijf in ons Huis van Aandacht.