Data en kosten

In 2020 vinden er twee series van het Huis van Aandacht plaats. Het is de bedoeling dat je aan beide weekenden van een serie meedoet:

Eerste serie:

17 – 19 april  (eerste weekend)

12 – 14 juni  (tweede weekend)

 

Tweede serie:

9 – 11 oktober (eerste weekend)

27 – 29 november (tweede weekend)

 

Kosten

Voor de eerste serie gelden nog de oude deelnemerskosten.
Vanaf het najaar zijn er nieuwe tarieven:

Tarief A:    € 140,-    (inkomen lager dan € 800,- per maand)
Tarief B:    € 180,-    (inkomen tussen € 800,- en € 1.600,- per maand)
Tarief C:    € 220,-    (inkomen hoger dan € 1.600,- per maand)