Data en kosten

Ieder jaar vinden er twee series van het Huis van Aandacht plaats. Het is de bedoeling dat je aan beide weekenden van een serie meedoet:

Eerste serie: vervalt ivm corona

Tweede serie:

30 oktober – 1 november (eerste weekend)

11 – 13 december (tweede weekend)

 

Kosten

Vanaf het najaar 2020 gelden de volgende tarieven:

Tarief A:    € 140,-    (inkomen lager dan € 800,- per maand)
Tarief B:    € 180,-    (inkomen tussen € 800,- en € 1.600,- per maand)
Tarief C:    € 220,-    (inkomen hoger dan € 1.600,- per maand)