Data en kosten

Ieder jaar vinden er twee series van het Huis van Aandacht plaats. Het is de bedoeling dat je aan beide weekenden van een serie meedoet. De weekenden beginnen op vrijdagmiddag om 15.00 uur en eindigen op zondagmiddag om 15.30 uur.

2020:
Eerste serie: vervalt ivm corona

Tweede serie:
30 oktober – 1 november (eerste weekend)
11 – 13 december (tweede weekend)

2021:
Eerste serie:
9-11 april 2021 (eerste weekend)
11-13 juni 2021 (tweede weekend)

Tweede serie: wordt voorjaar 2021 bekend gemaakt

Kosten:
Vanaf het najaar 2020 gelden de volgende tarieven:

Tarief A:    € 140,-    (inkomen lager dan € 800,- per maand)
Tarief B:    € 180,-    (inkomen tussen € 800,- en € 1.600,- per maand)
Tarief C:    € 220,-    (inkomen hoger dan € 1.600,- per maand)

 
Je kunt betalen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL55 TRIO 0338 6113 04 t.n.v. Leerhuis Westerhelling. Vermeld bij je betaling ook de datum van het eerste weekend van de twee. Als je verhinderd bent, krijg je het betaalde bedrag terug als we een plaatsvervanger voor je kunnen vinden. Vanwege de administratie die dit met zich meebrengt houden we van dit bedrag dan wel €10 annuleringskosten in. Meld je dus pas aan als je zeker weet dat je daadwerkelijk kunt komen.