Welkom

Het Huis van Aandacht is een oefenplaats voor leven met aandacht. Het is een huis voor jonge mensen van 18 t/m 35 jaar die het verlangen hebben hun dagelijks leven met (meer) aandacht te leven. Aandachtig leven leer je niet in een weekendje. Het gaat niet om een methode of trucje, maar om een levenshouding die je je langzaam en met veel vallen en opstaan eigen kunt maken. Het Huis van Aandacht organiseert weekenden waarin we dit proces inoefenen en ondersteunen.

In het programma stellen we ons ten doel zoveel mogelijk de verbinding te maken tussen het Huis van Aandacht en je leven daarbuiten. Oefenen is herhalen. Daarom geef je je op voor een reeks van twee weekenden. In het eerste weekend ervaar je wat aandachtig leven voor jou betekent. Je leert hoe je zelf voorwaarden kunt scheppen als het gaat om leven met aandacht. Vervolgens kun je thuis opmerken in hoeverre dit doorwerkt in je dagelijks leven. Na een paar maanden volgt een tweede weekend waarin we voortborduren op de opgedane ervaringen. Door dezelfde mensen in het tweede weekend opnieuw te ontmoeten, kun je in een vertrouwde sfeer van elkaar leren en elkaar inspireren.

Het Huis van Aandacht biedt een rustig dagritme, met de nadruk op praktisch doen en reflectie daarop. Er is geen non-stop-door programma, maar een programma met momenten van rust en stilte. Dit biedt ruimte voor bezinning en bewustwording. In het Huis van Aandacht nemen we de tijd voor dagelijkse dingen als tafel dekken, koken en eten. Zo kun je leren om te vertragen en aandacht te bewaren. Er kan dan ruimte ontstaan voor anderen en voor iets dat groter is dan je eigen ik. En wellicht ervaar je dat er een rust bestaat waar je in je dagelijks leven zo makkelijk aan voorbij leeft. Een rust waar je in thuiskomt, waarin je vrij bent, die je iets van je oorsprong doet ervaren.

Spreekt het voorgaande je aan en ben je tussen de 18 en 35 jaar? Dan nodigen we je van harte uit voor een verblijf in ons Huis van Aandacht.