Data en kosten

Ieder jaar vinden er twee series van het Huis van Aandacht plaats: één in het voorjaar en één in het najaar. Het is de bedoeling dat je aan beide weekenden van een serie meedoet. De weekenden beginnen op vrijdagmiddag om 15.00 uur en eindigen op zondagmiddag om 15.30 uur.

2023:
Voorjaar:
3-5 maart 2023 (eerste weekend)
12-14 mei 2023 (tweede weekend)

Najaar:
Deze data komen in het voorjaar online

Kosten:
Vanaf 2023 is het tarief voor de 2 weekenden samen: € 270,-    
Om je aanmelding definitief te maken, vragen we je de kosten binnen een paar dagen over te maken op bankrekeningnummer NL55 TRIO 0338 6113 04 t.n.v. Leerhuis Westerhelling. Vermeld bij je betaling ook de datum van het eerste weekend van de twee.

Toegankelijkheid
We willen dat het Huis van Aandacht voor iedereen toegankelijk is. Dus als het tarief voor jou een drempel vormt voor deelname, neem dan gerust contact met ons op. Echt doen!

Annulering
Als je jouw deelname annuleert tot 4 weken vóór aanvang van het eerste weekend (ongeacht de reden) houden we van het betaalde bedrag €25 annuleringskosten in voor de administratieve verwerking. Bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week vóór aanvang brengen wij de helft van het deelnamebedrag in rekening. Bij annulering binnen één week voor aanvang én bij onderbreking van een weekend of serie betaal je het volledige bedrag. Bij annulering doorschuiven naar een andere serie is niet mogelijk. Graag vragen we je om schriftelijk of per e-mail te annuleren. Wij behouden ons het recht voor om een serie te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Bij annulering door het Leerhuis Westerhelling krijgt je het bedrag volledig terug.